(+34) 93 317 78 06

Art i Ciència

La deficinició d'Art es pot trobar als diccionaris, però què en pensem cadascú de nosaltres? Ens divertiria prou contrastar diferents opinions. No desesperem, totes són mes o menys vàlides, tot depèn de l'ènfasi que li posem i com ho creiem. Entrem en el terreny de la subjectivitat, o potser no...

L'activitat artística té normes, però també en podem prescindir, quin és el cas de les ciències? Quan ens trobem devant de l'indeterminació quàntica, o la teoria de l'unificació de forces, ens pot semblar estrany que científics com Schrödinger, David Bohm, Heisenberg, van coincidir, a la seva manera, en la transcendència i en la concepció del món, on el rigor de la ciència i el misticisme es dilueixen en les nostres ments que, pot ser no estiguin preparades per anar més enllà.